لیفتراک برقی

ظرفیت 1 الی 3.5 تن
با دکل های دوبلکس، کانتینررو، تریپلکس
با ارتفاع بالابری 2.95، 3.3 ، 3.5 ، 4 ، 4.35 ،
4.73 ، 5.5 و 6 متر با انتخاب مشتری
سیستم کنترل: الکترونیکی میکروپروسور
و صفحه نمایشگر و عیب یاب
سیستم فرمان: هیدرولیکی
تایرها: بادی، سوپرالاستیک
ترمز: سیستم دیسکی